Quyết định ban hành Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng đối với sinh viên chính quy thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Quyết định ban hành Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng đối với sinh viên chính quy

Tải tại đây