Nội dung sinh hoạt CVHT hàng tháng

Kính gởi Quý Lãnh đạo, Quý Thầy Cô, các bạn sinh viên của CTUT, vui lòng xem nội dung sinh hoạt CVHT hàng tháng, bấm vào đây. Trân trọng.