146/QĐ-ĐHKTCN Ban hành quy định về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào; chuyển điểm các học phần Anh văn căn bản đối với sinh viên đại học chính quy

Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem chi tiết tại đây.