434/QĐ-ĐHKTCN V/v thành lập hội đồng thi kết thúc học phần năm 2020-2021

Quý thầy cô và các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây