537/QĐ-ĐHKTCN V/v Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường ĐH KT-CN CT

Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem chi tiết tại đây.