Thông Báo: Dành sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt tháng 3/2021 – Lễ Tốt nghiệp vào ngày 18/4/2021 (thông tin đăng ký dự Lễ, thủ tục nhận/trả Lễ phục, quy trình, sơ đồ)

Các sinh viên đã được xét Tốt nghiệp Đợt tháng 3/2021 chú ý:

  • Xem Thời gian đăng ký dự Lễ, thời gian Lễ, nhận / trả Lễ phục bấm vào đây.
  • Xem Thủ tục nhận/trả Lễ phục – Ảnh chụp và Nhận bằng Tốt nghiệp, bấm vào đây.
  • Xem Thông tin cần biết về việc chụp ảnh tại Lễ Tốt nghiệp, bấm vào đây.
  • Xem sơ đồ (dự kiến) về bố trí chỗ ngồi và hướng sinh viên di chuyển lên sân khấu làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp, bấm vào đây.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

Thân mến.

                                                                                         Phòng CTCT và QLSV.