Tuyển dụng của Công ty TNHH BIO XANH tháng 5 2021

Thời gian nộp hồ sơ: đến hết tháng 5/2021

Quý Thầy Cô, Quý Phụ huynh, Các bạn sinh viên xem chi tiết bấm vào đây.

Trân trọng.