Cựu Sinh viên

Thân chào các bạn Cựu sinh viên CTUT.
Những vấn đề về sinh viên, Nhà Trường, tạo việc làm cho sinh viên, tạo điều kiền cho sinh viên CTUT, mọi câu hỏi về công tác Quản lý sinh viên, các bạn Cựu sinh viên quan tâm
Xin vui lòng gửi mail về: phongctct@ctuet.edu.vn
Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (P.CTCT và QLSV)
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT)
Hoặc liên hệ Số đt: 0292.3.897.341.
Trân trọng.