Đăng ký xác nhận Online

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN

Bao gồm 3 bước:

Bước 1: Đăng ký

Bước 2: Trả kết quả

Bước 3: Hoàn thành thủ tục

Chi tiết xin mời các bạn sinh viên xem bài viết bên dưới.

Bước 1: ĐĂNG KÝ

Cách 1:

Cách 2: Quét mã QR để truy cập trực tiếp

Đăng ký Vay vốn Đăng ký xác nhận SV / NVQS
 

Khóa 2019, 2020, 2021, 2022

Đăng ký  tại đây hoặc quét mã QR

 

Khóa 2019, 2020, 2021, 2022

Đăng kí tại đây hoặc quét mã QR

Đăng ký xác nhận SV trễ hạn

Khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Trước khi đăng ký sinh viên cần làm đơn và scan trước (Mẫu đơn  NVQS_trehan)

(Lưu ý: Sinh viên tải đơn về và điền thông tin. Không cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên mẫu)

Đăng kí tại đây hoặc quét mã QR

Bước 2: NHẬN KẾT QUẢ

Trả kết quả trực tiếp:

Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ NHẬN KẾT QUẢ
Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 14h – 16h30, Thứ 6
Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật 14h – 16h30, Thứ 3

 

Bước 3: HOÀN THÀNH THỦ TỤC

Vay vốn: Liên hệ cán bộ phụ trách vay vốn sinh viên tại địa phương.

Tạm hoãn NVQS: Ban chỉ huy QS phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú.

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập tài khoản gmail do Nhà trường cung cấp để đăng kí.
Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên