Đăng ký xác nhận Online

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN

          Thực hiện Quyết định số 537/QĐ-ĐHKTCN ngày 18/12/2018 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy và Quyết định số 688/QĐ-ĐHKTCN ngày 01/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 537/QĐ-ĐHKTCN ngày 18/12/2018 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến toàn thể sinh viên một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy xác nhận cho các sinh viên có nhu cầu để vay vốn sinh viên, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, …  ở học kỳ I, năm học 2024 – 2025.

  1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 20/6/2024.
  2. Hình thức đăng ký: Sinh viên quét mã QR tương ứng dưới dây để đăng ký:

 

 
Khóa 2020, 2021, 2022, 2023
Năm học Học kỳ XNSV/NVQS
Vay vốn
Trạng thái
2024 – 2025 HK 1 Link đăng ký Link đăng ký Đang đăng ký

 

Khóa 2016, 2017, 2018, 2019
Năm học Học kỳ XNSV/NVQS
Trạng thái
2024 – 2025 HK 1 Link đăng ký Đang đăng ký

 

  1. Địa điểm và thời gian nhận giấy xác nhận: Sinh viên nhận giấy xác nhận tại Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên sau 5 ngày kể từ ngày đăng ký.

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập tài khoản email sinh viên do Nhà trường cung cấp để đăng kí. Nếu ngày trả kết quả vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sinh viên sẽ nhận kết quả vào ngày làm việc gần nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (Thầy Nguyễn Văn Kiệt, Zalo/ĐT: 0775848370).