Đăng ký xác nhận Online

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN

Bước 1: ĐĂNG KÝ

Cách 1:

Cách 2: Quét mã QR để truy cập trực tiếp

Đăng ký Vay vốn Đăng ký xác nhận SV / NVQS
 

 

Đăng ký  tại đây

 

Khóa 5, 6, 7, 8.

Đăng kí tại đây

Đăng ký xác nhận SV trễ hạn

Khóa 1, 2, 3, 4.

Đăng kí tại đây

Lưu ý: Đối với sinh viên trễ hạn cần vào trước một ngày để ký tên vào giấy xác nhận trước khi cấp

Bước 2: NHẬN KẾT QUẢ

Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ NHẬN KẾT QUẢ
Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 14h – 16h30, Thứ 6
Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật 14h – 16h30, Thứ 3

 

Bước 3: HOÀN THÀNH THỦ TỤC

Vay vốn: Liên hệ cán bộ phụ trách vay vốn sinh viên tại địa phương.

Tạm hoãn NVQS: Ban chỉ huy QS phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú.

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập tài khoản gmail do Nhà trường cung cấp để đăng kí.
Sinh viên nhận kết quả tại Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên