Đánh giá rèn luyện

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên chính quy tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Quý Thầy Cô, Quý phụ huynh, các bạn sinh viên, Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn áp dụng cho sinh viên chính quy. Bao gồm các nội dung:

– Hướng dẫn đánh giá dựa vào khung điểm rèn luyện

– Phân loại kết quả đánh giá điểm rèn luyện

– Quy trình đánh giá điểm rèn luyện

– Phiếu đánh giá điểm rèn luyện

Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện sinh viên chính quy. Tải tại đây

Phiếu đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên chính quy. Tải tại đây.