Đăng ký chỉnh sửa thông tin sinh viên

Sinh viên sai thông tin cần chỉnh sửa truy cập Tại đây hoặc quét mã QR