THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 100% CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC 36 THÁNG TẠI NHẬT BẢN