Thông báo Ghi danh xét tuyển học bổng đợt 2 năm 2024