Thông báo Học bổng “Vững bước tương lai” – 12 tháng trải nghiệm Nhật Bản với chi phí 0 đồng