Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm năm 2020

Kính mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây