16/2015/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem chi tiết tại đây.