58/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem chi tiết tại đây.