Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng cho giảng viên tư vấn, hỗ trợ sinh viên tìm việc và kỹ năng tìm việc cho sinh viên

Kính mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây