Kế hoạch tham gia diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Kính mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây