Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng tìm việc cho sinh viên

Kính mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây