Kế hoạch tổ chức hội nghị Ban Giám hiệu gặp gỡ đối thoại sinh viên năm học 2022-2023

Kính mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây